Podkarpackie

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro
Poprawa struktury tynków ścian frontowych wraz z uzupełnieniem ubytków

 
 

ZAPYTANIE CENOWE - ZAKUP SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I URZĄDZEŃ BIUROWYCH (MEBLE)


ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego owartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

ZAKUP SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I URZĄDZEŃ BIUROWYCH


 
 

ZAPYTANIE CENOWE - ZAKUP SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I URZĄDZEŃ BIUROWYCH (SPRZĘT)


ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego owartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

ZAKUP SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I URZĄDZEŃ BIUROWYCH


 


 
 

Zapytanie cenowe

Zapytanie dla zamówienia publicznego

Adaptacja i remont pomieszczeń - działu Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczpospolitej - lokal przy ul. Kościuszki 2


Centrum Kulturalne w Przemyślu w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwraca się z prośbą do wykonawców o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego:

Adaptacja i remont pomieszczeń - działu Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczpospolitej - lokal przy ul. Kościuszki 2


1. ZAPYTANIE

2. PRZEDMIAR

3. UMOWA

 

 
Powiaty