Podkarpackie Zamówienia publiczne ZAPYTANIE CENOWE - ZAKUP SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I URZĄDZEŃ BIUROWYCH (SPRZĘT)

ZAPYTANIE CENOWE - ZAKUP SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I URZĄDZEŃ BIUROWYCH (SPRZĘT)


ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego owartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

ZAKUP SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I URZĄDZEŃ BIUROWYCH


 


 
 
Powiaty