Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro


Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

1. ZAPYTANIE

2. ZAŁĄCZNIK
 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro


Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

1. Zapytanie

2. Załącznik

 

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro
Poprawa struktury tynków ścian frontowych wraz z uzupełnieniem ubytków

 
 

ZAPYTANIE CENOWE - ZAKUP SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I URZĄDZEŃ BIUROWYCH (MEBLE)


ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego owartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

ZAKUP SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I URZĄDZEŃ BIUROWYCH


 
 

ZAPYTANIE CENOWE - ZAKUP SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I URZĄDZEŃ BIUROWYCH (SPRZĘT)


ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego owartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

ZAKUP SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I URZĄDZEŃ BIUROWYCH


 


 
 
Więcej artykułów…
Powiaty