Podkarpackie Majątek

Majątek jednostki

 


Wartość księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Stan na 31.12.2018


 

wartość brutto środków trwałych 8.434.456,55 PLN
w tym:

 

Grupa 0 Prawo wieczystego użytkowania gruntu                                             4.668,80
Grupa I Budynki i budowle                                                                     5.347.555,28
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                  309.968,43
Grupa V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                    448,00
Grupa VI Urządzenia techniczne                                                             1.141.853,31
Grupa VII Środki transportu                                                                     318.169,28
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie                                        1.078.511,53
Wartości niematerialne i prawne                                                                233.281,92Poprawiony (poniedziałek, 17 czerwca 2019 11:36)

 
Powiaty