Podkarpackie Kultura

Kultura

Kompleksowa modernizacja Centrum Kulturalnego

 

Centrum Kulturalne w Przemyśl informuje o rozpoczęciu realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”. Całość zadania zamknie się kwotą blisko 5 milionów złotych, z czego ok. 2 800 000 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Więcej…

 

Majątek jednostki

 


Wartość księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Stan na 31.12.2018


Poprawiony (poniedziałek, 17 czerwca 2019 11:36)

Więcej…

 

Działalność


Centrum Kulturalne w Przemyślu jako wojewódzka instytucja kultury realizuje wielopłaszczyznową politykę kulturową w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.

 

Działalność środowiskowa

 

Instytucja organizuje bądź współorganizuje największe imprezy kulturalne na terenie Przemyśla, jak. np. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego czy Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "Jazz bez...".  Prowadzi największe w mieście zespoły artystyczne: Zespół Taneczny "Koralik" i "Foxal", osiągające spore sukcesy w kraju i poza jego granicami. Duże osiągnięcia ma także młodzież skupiona w Grupie Teatralnej "Garderoba". Ponadto działają jeszcze dziecięce Studio Piosenki AGA, Przemyska Szkoła Jazzu, zespoły rockowe. Niemalże w całej Polsce znana jest Lwowska Kapela Podwórkowa „Ta Joj".

CK opiekuje się również klubami zainteresowań m.in. Przemyskim Klubem Szaradzistów "Przemek". Na warsztatach plastycznych swoje umiejętności doskonalą zarówno dzieci jak i dorośli. Oferta środowiskowa kierowana jest do mieszkańców Przemyśla również poprzez funkcjonowanie Klubu "Piwnice" CK oraz Kina "Centrum", będących integralną częścią Centrum Kulturalnego.

 

 

Działalność regionalna

 

Ten obszar działalności jest priorytetowy. Działania CK podążają w kierunku szerokiej współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych czy gminnych i miejskich instytucji kultury regionu przemyskiego, w wymiarze zarówno merytoryczno-organizacyjnym jak i finansowym.

Do najciekawszych przedsięwzięć należą: Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Kolędy i Pastorałki" w Pawłosiowie (styczeń), Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego" w Starym Dzikowie (luty), regionalne eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą organizowane na przemiennie w Kańczudze lub w Dubiecku (maj), "Spotkania Biesiadne" - Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryńczy (lipiec), Targi Sztuki „Pruchnickie Sochaczki" w Pruchniku (sierpień), Przegląd Grup Śpiewaczych „Festyn pod Platanem" w Zarzeczu (czerwiec), Biesiada nad morawskim Łęgiem - Prezentacja tradycyjnych potraw wiejskich w Morawsku (październik). Natomiast przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem w CK organizowane są Ludowe Jarmarki Świąteczne, podczas których można nabyć ozdoby świąteczne wykonane przez twórców ludowych z Podkarpacia. Centrum Kulturalne otoczyło opieką również regionalnych poetów - amatorów. Z myślą o nich organizowane są Doroczne Spotkania Poetów, wieczory poetyckie z cyklu "Przystanek Poezja" oraz "Piątkowe wieczory z poezją" - klub poetycki.

Oprócz imprez folklorystycznych organizowane są liczne przeglądy i konkursy muzyczne, teatralne, recytatorskie i taneczne. Warto wspomnieć o Przeglądzie Piosenki "Śpiewaj razem z nami", eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Tańcowały dwa Michały", Podkarpackim Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Antrakt", Podkarpackim Przeglądzie Chórów w Radymnie, Międzywojewódzkim Przeglądzie Chórów w Lubaczowie.

Szeroka jest także oferta wystawiennicza Centrum, gdyż w Galerii Stara Kręgielnia, 12 oraz w holu głównym zobaczyć można w ciągu roku kilkadziesiąt ekspozycji, prezentujących rozmaite formy i style plastyki współczesnej i fotografii w wykonaniu artystów profesjonalnych i amatorów oraz dzieci uczestniczących w kołach zainteresowań. Ponadto prezentowane są również wystawy będące plonem konkursów i przeglądów adresowanych do dzieci i młodzieży.

Elementem wspólnym dla działalności środowiskowej jak i regionalnej jest jedyna w regionie Biblioteka Repertuarowa. Niezwykle ważnym elementem działalności jest także możliwość komunikowania się. Wykorzystując głownie medium internetowe CK stara się dotrzeć do możliwie najszerszego kręgu odbiorców. Posiadając bazę adresową placówek kulturalno-oświatowych regionu instytucja dociera bardzo szybko do potencjalnych odbiorców.

 

Działalność ogólnokrajowa i międzynarodowa

 

Do najważniejszych zadań w wymiarze ogólnopolskim można zaliczyć "Biesiadę Teatralną"- Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu-Zdroju, Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego, Ogólnopolski Konkurs Satyry im. Ignacego Krasickiego "O Złotą Szpilę".

Współpraca międzynarodowa to kolejny ważny obszar działalności Centrum Kulturalnego. Bezpośrednia bliskość z Ukrainą i Słowacją, obręb działania instytucji wpisany w Euroregion Karpacki stwarza wręcz naturalne warunki rozwoju tej współpracy. Do najważniejszych wydarzeń należą: Karpackie Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, skierowany do dzieci i młodzieży z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Rumunii oraz Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...", który powstał na bazie "Mikołajek Jazzowych". Obywający się równocześnie w Przemyślu i we Lwowie, a w ostatnich latach obejmujący kolejne miasta z Polski i Ukrainy, gromadzi międzynarodowe znakomitości jazzowe.

 

Szczegółowe informacje o instytucji o wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych można znaleźć na naszej stronie internetowe www.ck.przemysl.pl.

 

Poprawiony (piątek, 01 lutego 2019 13:49)

 

e-Podkarpackie Centrum Kulturalne

Centrum Kulturalne w Przemyślu podjęło się realizacji projektu „e-Podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (I etap)”, który zwiększając potencjał Centrum Kulturalnego od strony teleinformatycznej przyczyni się w głównej mierze do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju kultury województwa podkarpackiego, gdzie w dobie dzisiejszych oczekiwań, potrzeb i wymagań społeczeństwa, niezbędne jest posiadanie odpowiednich możliwości teleinformatycznych i telekomunikacyjnych do realizacji zadań statutowych instytucji, w tym umożliwienia dostępu do wytwarzanych dóbr kultury.

Poprawiony (czwartek, 24 października 2013 07:39)

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty