Podkarpackie

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej


Witamy na stronie Centrum Kulturalnego w Przemyślu.
Korespondencję należy kierować na adres:
Centrum Kulturalne w Przemyślu
ul. S. Konarskiego 9
37- 700 Przemyśl

Więcej…

 

Zapytanie cenowe

Zapytanie dla zamówienia publicznego

Adaptacja i remont pomieszczeń - działu Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczpospolitej - lokal przy ul. Kościuszki 2


Centrum Kulturalne w Przemyślu w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwraca się z prośbą do wykonawców o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego:

Adaptacja i remont pomieszczeń - działu Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczpospolitej - lokal przy ul. Kościuszki 2


1. ZAPYTANIE

2. PRZEDMIAR

3. UMOWA

 

 

Przetarg dotyczący sprzedaży bramy garażowej będącej własnością Centrum Kulturalnego w Przemyślu

1.OFERTA

2. REGULAMIN

3. UMOWA

4. ZDJĘCIA BRAMY


5. KLAUZULA RODO
 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PRZETARGU

Protokół dotyczy realizacji zamówienia publicznego - sprzedaż bramy garażowej dwuskrzydłowej. 

Protokół 2020.PDF
 
Powiaty