Podkarpackie

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

alt

Witamy na stronie Centrum Kulturalnego w Przemyślu.
Korespondencję należy kierować na adres:
Centrum Kulturalne w Przemyślu
ul. S. Konarskiego 9
37- 700 Przemyśl

Więcej…

 

Protokół wyboru Wykonawcy do zapytania ofertowego z dnia 21.07.2016

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 21.07.2016

Plik do pobrania:

Protokół wyboru Wykonawcy do zapytania ofertowego z dnia 21.07.2016r.
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dotyczące postępowania
"Wyposażenie Kina Centrum w Przemyślu w system sprzedaży i kontroli biletów,
rozbudowa systemu projekcji o system audiodeskrypcji i opisu narracyjnego,
montaż oświetlenia rzędów foteli na sali kinowej
w ramach projektu Kino Dostępne realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Kin,
Priorytet Modernizacja Kin Sesja 1/2016
współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie

Do Pobrania Plik:

Pytania i Odpowiedzi ..........

 

Zapytanie Ofertowe

"Wyposażenie Kina Centrum" w Przemyślu w system sprzedaży i kontroli biletów, rozbudowa systemu projekcji o system audiodeskrypcji i opisu narracyjnego, montaż oświetlenia rzędów foteli na sali kinowej w ramach projektu Kino Dostępne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Kin, Priorytet Modernizacja Kin Sesja 1/2016 współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie"


Pliki do pobrania:

1. Zapytanie Ofertowe

2. Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego,

3. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o bezstronności i niezależności,

4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

6. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

7. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy.

 
Powiaty